Samenwerking

Mijn nieuwe collega heet Rick Vredenbregt. Hij doet naast fysiotherapie ook o.a. medical taping (easy taping). Voor info zie zijn website http://www.fysio-effective.nl